ఆంజనేయ స్వామి అవతారాలెన్నో తెలుసా..?

ఆంజనేయ స్వామి కూడా శ్రీ విష్ణుమూర్తిలా అవతారాలెత్తారు. మహావిష్ణువు దశావతారం ధరిస్తే.. ఆంజనేయ స్వామివారు తొమ్మిది అవతారాలు ధరించారు. అవేంటంటే..

1. ప్రసన్నాంజనేయ స్వామి
2. వీరాంజనేయ స్వామి
3. వింశతి భుజ ఆంజనేయ స్వామి
4. పంచముఖ ఆంజనేయ స్వామి
5. అష్టదశ భుజ ఆంజనేయ స్వామి
6. సువర్చలాంజనేయ స్వామి
7. చతుర్బుజ ఆంజనేయ స్వామి
8. ద్వాత్రింశద్భుజ ఆంజనేయ స్వామి
9. వానరాకార ఆంజనేయస్వామి.

ఆంజనేయ స్వామి రుద్రాంశ సంభూతుడు. నవ అవతార ఆంజనేయ స్వామి ఆలయం ఒంగోలులో ఉంది. ఇక్కడ పంచముఖ ఆంజనేయ స్వామి ప్రధాన దైవం. ఆలయాన్ని పంచముఖ ఆంజనేయ స్వామి ఆలయం అని పిలుస్తారు.
Anjaneya
పంచముఖ ఆంజనేయ స్వామి:
శ్రీ విష్ణుమూర్తి అంశలలో ఉద్భవించిన రూపాలతో స్వామి పంచముఖ హనుమంతుడుగా వెలిసాడు. ఈ పంచముఖముల వివరాలు ఇలా చెప్పబడ్డాయి:

1. తూర్పుముఖముగా హనుమంతుడు: పాపాలను హరించి, చిత్త శుద్దిని కలుగ చేస్తాడు.

2. దక్షిణముఖంగా కరాళ ఉగ్ర నరసింహ స్వామి: శతృభయాన్ని పోగొట్టి, విజయాన్ని కలుగజేస్తాడు.

3. పడమర ముఖంగా మహావీరగరుడ స్వామి, దుష్ట ప్రభావలను పోగొట్టీ, శరీరానికి కలిగే విష ప్రభావలనుండి రక్షిస్తాడు.

4. ఉత్తరముఖముగా లక్ష్మీవరాహమూర్తి గ్రహ చెడు ప్రభావాలను తప్పించి, అష్టైశ్వర్యాలు కలుగజేస్తాడు.

5. ఊర్ధ్వంగా ఉండే హయగ్రీవస్వామి జ్ఞానాన్ని, జయాన్ని, మంచి జీవనసహచరిని, సంతానాన్ని ప్రసాదిస్తాడు.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s