శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామి అష్టోత్తర శత నామావళి (తెలుగులో..)

1. ఓం శ్రీ వేంకటేశ్వరాయ నమ:
2. ఓం అవ్యక్తాయ నమ:
3. ఓం శ్రీ శ్రీనివాసాయ నమ:
4. ఓం కటిహస్తాయ నమ:
5. ఓం లక్ష్మీపతయే నమ:
6. ఓం వరప్రదాయ నమ:
7. ఓం అనమయాయ నమ:
8. ఓం అనేకాత్మనే నమ:
9. ఓం అమృతాంశాయ నమ:
10-. ఓం దీనబంధవే నమ:
11. ఓం జగద్వంద్యాయ నమ:
12. ఓం ఆర్తలోకాభయప్రదాయ నమ:
13. ఓం గోవిందాయ నమ:
14. ఓం ఆకాశరాజ వరదాయ నమ:
15. ఓం శాశ్వతాయ నమ:
16. ఓం యోగిహృత్పద్మ మందిరాయ నమ:
17. ఓం ప్రభవే నమ:
18. ఓం దామోదరాయ నమ:
19. ఓం శేషాద్రినిలయాయ నమ:
20. ఓం జగత్పాలాయ నమ:
21. ఓం దేవాయ నమ:
22. ఓం పాపఘ్నాయ నమ:
23. ఓం కేశవాయ నమ:
24. ఓం భక్తవత్సలాయ నమ:
25. ఓం మధుసూదనాయ నమ:
26. ఓం త్రివిక్రమాయ నమ:
27. ఓం అమృతాయ నమ:
28. ఓం శింశుమారాయ నమ:
29. ఓం మాధవాయ నమ:
30. ఓం జటామకుటశోభితాయ నమ:
31. ఓం కృష్ణాయ నమ:
32. ఓం శంఖమధ్యోల్లసన్మంజుక కిణ్యాఢ్య కరందరాయ నమ:
33. ఓం శ్రీహరయే నమ:
34. ఓం నీలమేఘశ్యామ తనవే నమ:
35. ఓం జ్ఞానపంజరాయ నమ:
36. ఓం బిల్వపత్రార్చన ప్రియాయ నమ:
37. ఓం శ్రీవత్సవక్షసే నమ:
38. ఓం జగద్వ్యాపినే నమ:
39. ఓం సర్వేశాయ నమ:
40. ఓం జగత్కర్త్రే నమ:
41. ఓం గోపాలాయ నమ:
42. ఓం జగత్సాక్షిణే నమ:
43. ఓం పురుషోత్తమాయ నమ:
44. ఓం జగత్పతయే నమ:
45. ఓం గోపీశ్వరాయ నమ:
46. ఓం చింతితార్ధ ప్రదాయకాయ నమ:
47. ఓం పరంజ్యోతిషే నమ:
48. ఓం జిష్ణవే నమ:
49. ఓం వైకుంఠపతయే నమ:
50. ఓం దాశార్హాయ నమ:
51. ఓం అవ్యయాయ నమ:
52. ఓం దశరూపవతే నమ:
53. ఓం సుధాతనవే నమ:
54. ఓం దేవకీనందనాయ నమ:
55. ఓం యాదవేంద్రాయ నమ:
56. ఓం శౌరయే నమ:
57. ఓం నిత్యయౌవనరూపవతే నమ:
58. ఓం హయగ్రీవాయ నమ:
59. ఓం చతుర్వేదాత్మకాయ నమ:
60. ఓం జనార్దనాయ నమ:
61. ఓం విష్ణవే నమ:
62. ఓం కన్యాశ్రవణతారేడ్యాయ నమ:
63. ఓం అచ్యుతాయ నమ:
64. ఓం పీతాంబరధరాయ నమ:
65. ఓం పద్మినీ ప్రియాయ నమ:
66. ఓం అనఘాయ నమ:
67. ఓం ధరాపతయే నమ:
68. ఓం వనమాలినే నమ:
69. ఓం సురపతయే నమ:
70. ఓం పద్మనాభాయ నమ:
71. ఓం నిర్మలాయ నమ:
72. ఓం మృగయాసక్త మానసాయ నమ:
73. ఓం దేవపూజితాయ నమ:
74. ఓం అశ్వారూఢాయ నమ:
75. ఓం చతుర్భుజాయ నమ:
76. ఓం ఖడ్గధారిణే నమ:
77. ఓం చక్రధరాయ నమ:
78. ఓం ధనార్జనసముత్సుకాయ నమ:
79. ఓం త్రిధామ్నే నమ:
80. ఓం ఘనసారలసన్మధ్య కస్తూరీ తిలకోజ్వలాయ నమ:
81. ఓం త్రిగుణాశ్రయాయ నమ:
82. ఓం సచ్చిదానంద రూపాయ నమ:
83. ఓం నిర్వికల్పాయ నమ:
84. ఓం జగన్మంగళ దాయకాయ నమ:
85. ఓం నిష్కళంకాయ నమ:
86. ఓం యజ్ఞరూపాయ నమ:
87. ఓం నిరాతంకాయ నమ:
88. ఓం యజ్ఞభోక్త్రే నమ:
89. ఓం నిరంజనాయ నమ:
90. ఓం చిన్మయాయ నమ:
91. ఓం నిరాభాసాయ నమ:
92. ఓం పరమేశ్వరాయ నమ:
93. ఓం నిత్యతృప్తాయ నమ:
94. ఓం పరమార్ధప్రదాయ నమ:
95. ఓం నిరూపద్రవాయ నమ:
96. ఓం శాంతాయ నమ:
97. ఓం నిర్గుణాయ నమ:
98. ఓం శ్రీమతే నమ:
99. ఓం గదాధరాయ నమ:
100. ఓం దోర్దండవిక్రమాయ నమ:
101. ఓం శార్ ఘ్న పాణయే నమ:
102. ఓం పరాత్పరాయ నమ:
103. ఓం నందకినే నమ:
104. ఓం పరబ్రహ్మణే నమ:
105. ఓం శంఖధారకాయ నమ:
106. ఓం శ్రీవిభవే నమ:
107. ఓం అనేకమూర్తయే నమ:
108. ఓం జగదీశ్వరాయ నమ:
‘ఇతి శ్రీ వేంకటేశ్వర అష్టోత్తర శత నామావళి సంపూర్ణం’

Venkateswara Swami

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s