ప్రజల ఇంటికే సరకులు చేర్చండి.. సిఎంకు బాబు లేఖ!

దేశమంతా లాక్డౌన్ అమలవుతున్న నేపథ్యంలో ప్రజలు బయటకు వెళ్ళి నిత్యావసరాలు తెచ్చుకునే పరిస్థితి లేదు. ఈ సందర్భంగా ప్రభుత్వమే నిత్యావసరాలను డోర్ టు డోర్ పంపిణీ చేయాలని కోరుతూ అందుకు కొన్ని సూచనలను కూడా చేస్తూ ప్రభుత్వ ముఖ్య కార్యదర్శికి చంద్రబాబు లేఖ రాసారు. అందులోని కొన్ని ముఖ్యాంశాలు:

cbn-post

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s